Naast meetinstrumenten verkopen vinden wij het ook belangrijk dat onze klanten goed overweg kunnen met deze instrumenten. Wij delen dan ook graag onze kennis hierover door middel van diverse trainingen en workshops. Naast trainingen in het gebruiken van bepaalde meetinstrumenten geven we ook trainingen in het onderhouden van de meetinstrumenten en het verwerken van de meetwaarden zodat deze juist geïnterpreteerd worden.